ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ออแกนิค กันสักนิด

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค

เรียกว่ากระแสที่มาแรงในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพ ผู้คนเราหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการเลือกของใช้ อาหาร วัตถุดิบต่างๆ ก็เลือกให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มาแรงนั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ออแกนิค สำหรับใครที่ไม่รู้จักว่าออแกนิคคืออะไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจเอง

ผลิตภัณฑ์ออแกนิคคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค คือ เกษตรอินทรีย์ หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ในแง่ของพืชพันธ์ก็คือไม่มีการดัดแปลง ไม่ใช่ผลิตผลจากพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs – genetically modified organisms) ในแง่ของปศุสัตว์และสัตว์ปีก จะไม่มีการใช้สารเร่งและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง อีกทั้งระบบการผลิตก็ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมรอบๆ

โดยผลิตภัณฑ์ออแกนิคจากพืชผักกมีหลายแบบ ดังนี้

  • ผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักปลอดสารพิษ)

เป็นพืชผักทที่มีการจำกัดสารเคมี ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนในการปลูก และจะไม่ใช้สารกำจัดแมลง หากใช้สารเคมีจะต้องจำกัดปริมาณสารตกค้างของผลผลิต ต้องไม่เกินมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  • ผักอนามัย

มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลง ที่พิษตกค้างในระยะสั้น และจะหยุดใช้ก่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่กำหนด โดยใช้ตาข่ายหรือมุ้งคลุมแปลงเพาะปลูกเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อไม่ให้ใช้สารเคมีหรือสารกำจัดแมลงในปริมาณมากเกินไป

  • ผักไร้ดิน

หรือที่เรียกว่าผักไฮโดรโพนิกส์ เป็นการปลูกพืชผักแบบไม่ใช้ดิน มีการให้สารอาหารสังเคราะห์จากสารเคมีและฮอร์โมนบ้างเล็กน้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์ออแกนิคประเภทนี้ถือเป็นที่รู้จักกันเยอะ และเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร เพราะลักษณะการปลูกง่ายไม่ยุ่งยาก

  • ผักไร้สารพิษ

เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด และไม่มีสารพิษตกค้างเมื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการใส่ใจเรื่องกระบวนการผลิตแบบเต็มสูตร

ทำไมผลิตภัณฑ์ออแกนิคถึงราคาสูง?

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ออแกนิคจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผลิตภัณฑ์ออแกนิคนั้นราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นอีกเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับความนิยม ซึ่งวันนี้เราจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ถึงมีราคาสูง

ประเด็นสำคัญเลยก็เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมี ไม่มีสารที่เร่งให้พืชผักโต ซึ่งการใช้สารเคมีจะทำให้เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว และเตรียมวางขายส่งออกผู้บริโภคนั่นเอง แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ออแกนิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้สาร ดังนั้นระยะเวลาในการออกผลจึงช้ากว่า กว่าจะผ่านขั้นตอนแต่ละอันได้ก็นาน จึงทำให้ราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง

แต่ในเมื่อผลิตภัณฑ์นี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นก่อนคุ้มค่าที่จะลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์ออแกนิค ซึ่งคุณสามารถเข้ามาเลือกซื้อของสินค้าออแกนิคจาก Inwiang Valley ได้เลย

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค-สวนในเวียง