ราคาประเมินที่ดิน ราคาตลาด ราคาซื้อ-ขายจริง ต่างอย่างไร?

ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์

            เมื่อกล่าวถึงเรื่องราคาของอสังหาริมทรัพย์จะพบว่ามีราคาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อขายจริง ราคาตลาด หรือราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ซึ่งราคาทั้ง 3 อย่างนี้แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง ในบทความนี้จึงจะมาบอกความแตกต่างของราคาทั้ง 3 อย่างนี้ ผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจหรืออยู่ในขั้นตอนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์

          ราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นราคาประเมินจากหน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีการสำรวจและประเมินราคาใหม่ทุก ๆ 4 ปี โดยราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์นี้จะใช้สำหรับการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดและราคาซื้อขายจริง ดังนั้นใครที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็จะสามารถนำราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ มาคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้

ราคาตลาด

            เป็นราคาที่เกิดขึ้นจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้และประมวลผลออกมาเป็นราคาตลาด โดยนอกจากการเก็บข้อมูลด้านราคาแล้ว ก็ยังมีการวิเคราะห์ไปถึงด้านลักษณะของที่ดิน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตในอนาคต และเป็นที่แน่นอนว่าราคาตลาดนั้นก็จะมีราคาที่สูงกว่าราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์

ราคาซื้อขายจริง

            เป็นราคาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งยินยอมและตกลงแล้วว่าจะใช้ราคานี้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน โดยราคานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างอิงกับราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์ หรือราคาตลาด แต่ขึ้นอยู่กับการตกลงและความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น เช่น ที่ดินบริเวณกรุงธนบุรี มีราคาประเมินที่ดิน กรมธนารักษ์เริ่มต้นอยู่ที่ 150,000 บาท/ตารางวา มีราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 450,000 บาท/ตารางวา แต่เมื่อนำที่ดินมาขายผู้ขายสามารถตั้งราคาได้สูงกว่า 450,000 บาท/ตารางวา

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เป็นที่ดินที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมสวยงาม อยู่ติดถนนใหญ่ หรืออยู่บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ก็จะสามารถเพิ่มราคาซื้อขายจริงได้มากยิ่งขึ้น  หรือถ้าหากผู้ขายต้องการขายที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บเงินก้อนและต้องการเงินสด ก็อาจจะลดราคาลงเพื่อให้ผู้ซื้อจ่ายเป็นเงินสดแทน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะตั้งราคาสูงหรือต่ำ หากมีผู้ซื้อและทำการขายเสร็จสิ้นก็จะถือว่าเป็นราคาซื้อขายจริงนั่นเอง

            สำหรับใครที่กำลังอยู่ระหว่างซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ ควรทำความเข้าใจกับราคาต่าง ๆ เหล่านี้ให้ชัดเจน รวมไปถึงยังต้องประเมินแนวโน้มของราคาที่ดินจากปัจจัยต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านและที่ดินสามารถเข้าไปได้ที่ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ ขาย เช่า ที่น่าสนใจทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสองในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด