ผลิตภัณฑ์ออแกนิค

ผลิตภัณฑ์ออแกนิค
Food

ทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ออแกนิค กันสักนิด

เรียกว่ากระแสที่มาแรงในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพ ผู้คนเราหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพร่างกายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการเลือกของใช้ อาหาร วัตถุดิบต่างๆ ก็เลือกให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มาแรงนั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ออแกนิค สำหรับใครที่ไม่รู้จักว่าออแกนิคคืออะไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจเอง ผลิตภัณฑ์ออแกนิคคืออะไร? ผลิตภัณฑ์ออแกนิค คือ เกษตรอินทรีย์ หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ในแง่ของพืชพันธ์ก็คือไม่มีการดัดแปลง ไม่ใช่ผลิตผลจากพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs – genetically modified organisms) ในแง่ของปศุสัตว์และสัตว์ปีก จะไม่มีการใช้สารเร่งและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง อีกทั้งระบบการผลิตก็ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมรอบๆ โดยผลิตภัณฑ์ออแกนิคจากพืชผักกมีหลายแบบ ดังนี้ ผักปลอดภัยจากสารพิษ (ผักปลอดสารพิษ) เป็นพืชผักทที่มีการจำกัดสารเคมี ปุ๋ยเคมี และฮอร์โมนในการปลูก และจะไม่ใช้สารกำจัดแมลง หากใช้สารเคมีจะต้องจำกัดปริมาณสารตกค้างของผลผลิต ต้องไม่เกินมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผักอนามัย มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลง ที่พิษตกค้างในระยะสั้น และจะหยุดใช้ก่อนระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่กำหนด โดยใช้ตาข่ายหรือมุ้งคลุมแปลงเพาะปลูกเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อไม่ให้ใช้สารเคมีหรือสารกำจัดแมลงในปริมาณมากเกินไป ผักไร้ดิน หรือที่เรียกว่าผักไฮโดรโพนิกส์ เป็นการปลูกพืชผักแบบไม่ใช้ดิน มีการให้สารอาหารสังเคราะห์จากสารเคมีและฮอร์โมนบ้างเล็กน้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์ออแกนิคประเภทนี้ถือเป็นที่รู้จักกันเยอะ และเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร […]

Read More